Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 21 juli 2019

Varför välja oss?

NLP i kombination med Mental Träning

Varför välja NIN?Vår spetskompetens är att kombinera redskap som Mental Träning och Coaching med NLP. Alla våra utbildningar bygger på inlärning och förändring på det omedvetna och medvetna planet, detta genom flertalet NLP-program, som t.ex. Självhypnos och Systematisk Mental Träning.

NLP - Pedagogik

Vi arbetar med synliggörande pedagogik, dvs med en upplevelsebaserad processutbildning varvad med lustfyllda genomgångar, övningar och utrymme för egna reflektioner. Detta ger dig en personlig upplevelse av NLP, med värdefulla erfarenheter och personlig utveckling. Vi lägger stort fokus på deltagarnas egen aktivitet, upplevelse och utgår ifrån kunskapstermen ”Learning by doing”.

Varje deltagare erhåller personlig handledning inom ramen för utbildningen.

Integreringsuppgifter för främjande av inlärning

Mental Träning och inlärning är beroende av att träna in och integrera kunskaper i det verkliga livet. Mellan varje utbildningsmodul tilldelas integreringsuppgifter, med avsikt att träna hemma, i din arbetsmiljö, med familjen, på fritiden osv.

Som en ytterligare del i integrering av kunskaper och erfarenheter får deltagarna uppgifter som ska genomföras mellan kursdagarna och redovisas under kursen.

Maximerat deltagarantal

För att alla kursdeltagare skall få maximalt utbyte av kursen, så är maxantal satt till 14 personer. Grupper på mindre antal kan erbjudas vid förfrågan, då med en anpassad offert.

Enskild handledning

I varje modul erbjuds både grupp-processer inom NLP och enskild handledning.

Tränare

Samtliga NLP tränare på våra utbildningar är utbildade NLP Trainers, Mentala Tränare och Internationella Coacher. Detta för att skapa bästa förutsättningar för kursens deltagare. Varje tränare har därutöver sin specifika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, där områden som sjukvård, hälsa, företagshälsovård, psykiatri, psykologi, idrott, pedagogik, kognitiv beteendeterapi, företagsutveckling, ledarskap, grupputveckling, processledning, marknadsföring och försäljning finns representerat.

Certifieringsorganisation

Läs mer om certifiering och certifieringsorganisation »


© 2019, NIN