Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 17 juni 2019

NLP-utbildning genom Nordic Institute

Våra NLP-utbildningar uppfyller, till skillnad från de flesta andra NLP-utbildningar i Sverige, följande sju punkter:

NIN är ett av Skandinaviska Ledarhögskolan varumärken som grundades av Lars-Eric Uneståhl och har funnits sedan 1990 och har ett gott renomé och väl inarbetat namn på arbetsmarknaden.

Utbildningen är forskningsbaserad med en utformning och ett innehåll som är starkt kompetens inriktat.

NIN är samarbetspartner med certifieringsorganisationen ICNLP – International Community of NLP, en internationell organisation med höga krav, standards och med förgreningar över hela världen.

Till skillnad från flertalet utbildare, som erbjuder ”snabbutbildningar”, så håller NIN fast vid den internationella standarden som är 120 timmar.

NIN kombinerar din NLP-utbildning med det bästa från Mental Träning, Kognitiv- och emotionell träning, Coaching och alternativa medvetandetillstånd.

Maxantalet vid alla kurser inom NIN är begränsat till ett maxantal på 14 kursdeltagare. Vid fler deltagare har vi fler Certifierade Tränare. Detta för att möjliggöra och ta tillvara varje kursdeltagares speciella behov och möjligheter.

NIN:s NLP-tränare och de kurser som erbjuds erhåller högsta tänkbara betyg i tidigare deltagares kursutvärderingar. De uppföljningar som genomförs visar på stora och hållbara effekter och efter flera års tid.


© 2019, NIN