Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 21 juli 2019

Vad är NLP?

NLP är kunskapen om personlig utveckling och mänsklig framgång. Levnadsstilen bygger på att modellera de som lyckas och att lära sig hur han/hon går tillväga för att få sina resultat. NLP gör dig uppmärksam på vad du gör när du gör det som bäst och hur du kan öka de beteendemönster som hjälper dig att nå ditt mål.

NLP ger dig metoder, verktyg, modeller och antaganden som gör dig mer medveten, mer framgångsrik, mer fokuserad etc. oavsett vilket område som du önskar stärka.

Förbättra din uppfattning om världen, om dig själv, om andra människor och om dina möjligheter att styra din framtid, dina känslor och agerande. NLP ger dig förmågan att sortera bland dina uppfattningar, övertygelser och rädslor.

Kombinerat med Mental Träning är NLP ett kraftfullt redskap för mänsklig tillväxt, ökad effektivitet, en hälsosammare tillvaro och känsla av välbefinnande. NLP passar dig som vill bli mer framgångsrik i ditt privata, sociala eller professionella liv.

Neuro

Neuro står för vår hjärna, hur den organiserar våra liv och styr våra beteenden.
Lär dig att styra dina tankar, så kan du:

 • Ändra din uppfattning om människor och situationer.
 • Påverka dina reaktioner.
 • Använda dina minnen på ett sätt som ger stöd för den person du vill vara.
 • Arbeta med det omedvetna för en effektivare inlärning.

Lingvistik

Lingvistik är den språkliga delen, som handlar om det sätt vi uppfattar världen på.
Lär dig behärska ditt språk och du kan:

 • Göra dig själv starkare genom språkmönster.
 • Förbättra din kommunikation för bättre relationer
 • Kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt.
 • Låta ditt språk och därmed ditt liv blomstra.

Programmering

Programmering – Styr dina beteenden för att uppnå önskar resultat.
Tillämpa tekniker och modeller från NLP och du kan:

 • Bli en mästare i att hitta och utveckla dina inneboende resurser.
 • Uppnå personliga och arbetsrelaterade resultat.
 • Utveckla motivation och inre styrka hos dig själv och andra.

Nycklar till Mästerskap

NLP belyser alla delar av det mänskliga livet och utvecklar personliga resurser, både hos dig själv och hos din omgivning.

NLP utvecklades av Richard Bandler och John Grinder genom studier på de faktorer som gör vissa personer mer framgångsrika än andra. Till exempel, så kartlade de tre världsberömda kommunikatörer och terapeuter vid namn Milton Ericsson (hypnoterapi), Virgina Satir (familjeterapi) och Fritz Perls (gestaltterapi).

Genom modellering och renodling, så bildades dessa kommunikationsmönster av Bandler och Grinder, i en elegant modell för effektiv kommunikation, personlig förändring, snabbare inlärning och ökad livsglädje.


© 2019, NIN