Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 21 juli 2019

Certifierad NLP Master Practitioner

Förkunskaper

Detta är en påbyggnadsutbildning. Du behöver ha en godkänd internationell certifiering som NLP Practitioner

Kurslängd

120 timmar enligt internationell ICNLP standard.

Kursen ges antingen som kompaktkurs (12 dgr intensivutbildning) med certifieringsuppgifter efter utbildningen eller i två moduler (6+ 6 dagar) med certifieringsprojekt mellan modulerna.
13 dagar om utbildningen går utomlands då vi har längre lunchtid.

Certifierad NLP Master Practitioner

NLP Master med fokus på företag och ledarskap

På NLP Master-utbildningen lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina nyvunna kunskaper och självkännedom. Detta innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit men också tillägg av nya, mer avancerade övningar. Du möter ett mer avancerat och fördjupat innehåll, tillsammans med kongruenta kursdeltagare.

Kursen består av teori, coaching, övningar och processer. NLP Master Practitioner fokuserar på att utöka din flexibilitet genom träning på att kombinera olika processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att specialdesigna ditt handlande utefter den situation som uppkommer. Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar. NLP Practitioner är inriktad på din egen utveckling och på Masternivå skapas ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom pedagogik, business, ledarskap, hälsa och allmän kommunikation. Genom insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig teoriavsnitt, beskrivning av modeller och processer. Vi fokuserar på din egen aktivitet, upplevelse och utgår ifrån kunskapen om ”Att göra är att lära” dvs: ”Learning by Doing”.

NIN:s utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet. Tekniker för att få effektivare och kraftfullare verkan på båda dessa nivåer är bl.a. Självhypnos och Systematisk Mental Träning.

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP. Du som går Nordic Institutes utbildning får även förmånen att marknadsföra dig på ICNLP (International Community of NLP) utan kostnad. Du får även tillgång till vårt svenska intranet utan kostnad. Du får även hyra våra kursgårdar i Thailand och Costa Rica (se under kursgårdar på Skandinaviska Ledarhögskolans hemsida).

Kursdatum för NLP Master Practitioner


Jag vill få info/anmäla mig NLP Master Practitioner

Kontaktuppgifter & adress

Namn

Adress

Postnr och Ort

Telefon

Email

Meddelande


Security test 

  


© 2019, NIN