Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 21 juli 2019

Uppdragsutbildningar

Anpassade utbildningsprogram

Vi på Skandinaviska Ledarhögskolan anordnar utöver våra öppna kurser även anpassade utbildningsprogram med inriktning på t.ex. Business, Pedagogik och Idrott där vi kombinerar de bästa bitarna från NLP, Mental Träning och Coaching.

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och önskemål, allt från längre utbildningsprogram till dagsprogram.

Exempel på skräddarsydda utbildningar

NLP Business
Företagsanpassad utbildning med inriktning på team och ledarskap


NLP Pedagogik
Företagsanpassad utbildning med inriktning på att kommunicera kunskap till andra.
NLP, Mental Träning och Idrott

En 5-dagars utbildning för tränare,ledare och utövare inom idrotten.

Sänd oss ett mejl här så får du mer information!


© 2019, NIN