Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 19 maj 2019

NLP Mental Träning och Idrott

NLP, Mental Träning och idrott

NLP & IdrottUtbildningen hålls som uppdragsutbildning.

  • Minst 8 deltagare krävs för att starta en kurs.
  • Kurslängden kan variera utefter behoven hos deltagarna.
  • Vid önskemål kan kursen hållas på din egen hemort eller på något av våra kurscenter utomlands.

Kurslängd:3 dagar
Inriktning: för tränare,ledare och utövare inom idrotten.
Förkunskaper: inga

NLP och mental träning för tränare och ledare inom idrotten
En kurs för dig som vill lära dig effektiv och kraftfull coaching.

När vi med facit i hand tittar tillbaka på våra mest framgångsrika idrottare kan vi konstatera att idrottspsykologisk kunskap och färdighet har visat sig vara en viktig del för att kunna nå världseliten. Bakom framgångarna finns ofta engagerade tränare och ledare som stimulerar, motiverar och skapar trygga och lärande miljöer för aktiva idrottare. Vad och hur har de gjort?

Att lära sig av vad andra gör bra är ett effektivt sätt att ständigt förbättra sig. Just detta synsätt är centralt i NLP som innehåller dels ett antal grundantaganden om mänskligt beteende samt praktiska verktyg som har tagits fram efter att ha studerat vad mycket framgångsrika personer gör till skillnad från andra.

Både NLP och mental träning används idag av idrottare och coacher över hela världen i syfte att nå bättre tävlingsresultat.

Ambitionen med denna kurs är att ge fördjupad insikt och färdigheter i hur att använda NLP och mental träning i samband med coaching av aktiva. Lär dig konsten att coacha andra till resultat de inte själva trodde var möjliga...

Innehåll

  • Att sätta kraftfulla preciserade mål
  • Grundantagande och filosofi i ett coachingperspektiv
  • Hur att skapa förutsättning för framgångsrik individuell coaching
  • Praktiskt användbara modeller för förändring Visualisering och målbilder
  • Hur att förändra interna sinnestillstånd hos individer
  • Det optimala prestationstillståndet – FLOW Att arbeta med feedback i vardagen


Uppdragsutbildning NLP, Mental Träning och Idrott

Kontaktuppgifter & adress

Namn

Adress

Postnr och Ort

Telefon

Email

Meddelande


Security test 

  


© 2019, NIN