Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 21 juli 2019

Öppna kurser och företagsanpassade utbildningar

På Nordic Institutes utbildningar kombinerar NLP med mental träning och coaching, vilket innebär att våra NLP-tränare är utbildade Coacher hos ICC och Mentala Tränare vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Detta gör våra NLP-utbildningar unika och slagkraftiga.

Förändring och utveckling som sker i det omedvetna är oslagbar och kombinationen med Mental träning och NLP gör alla modeller och tekniker oerhört effektiva.

Genom att stimulera till experiment och egen aktivitet, blir träningen lustfylld och inlärningen sker lätt och elegant. Tillsammans med tränarna och träningskamrater utforskar du dina möjligheter, sätter upp dina mål och hur du skall gå tillväga för att uppnå det.

Under kursen får du stöd av tränarna i din personliga process och du tar utvecklingssteg i din egen takt. Var beredd på att träningenleder till personlig utveckling som kommer att göra skillnad i hela ditt liv. Det du kan fundera över är vilken utveckling vill du ha? När du bestämt dig så har du tagit det första steget. Vet du idag inte vilken utveckling du vill ha så kommer NLP-träningen att hjälpa dig att hitta just din önskan om, och ditt behov av, personlig utveckling.

NLP träningen kombineras med hemuppgifter som gör att du integrerar dina nya kunskaper, tekniker och modeller i din vardag. Det är där du ska använda dem och skapa det liv du önskar, privat och professionellt.

Våra öppna kurser
(kan även ges som uppdragsutbildningar vid minst 8 deltagare)

Certifierad NLP Practitioner
Detta är grundutbildingen inom NLP, inga förkunskaper behövs


Certifierad NLP Master Practitioner
Steg två där du utvecklar dina färdigheter, fördjupar din kompetens, lär digfler processer, modeller m.m.
Certifierad NLP Trainer
Tredje steget där du nu kan träna andra och hålla egna utbildningar på Practitioner och Masternivåerna.


© 2019, NIN