Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 19 maj 2019

Richard Bandler - vad är NLP?

torsdag, 14 juli, 2016 (V28)

På denna video berättar Richard Bandler om hur NLP grundades utifrån arbetet med att modellera hur människor tänker och fungerar.

När han och John Grinder startade fanns det ett 40-tal skolor för psykoterapi – alla oense om vem som hade den rätta approachen och ingen av dem kunde med stor tillförlitlighet t.ex. bota olika typer av fobier.

Bandler och Grinder beslöt sig för att utgå ifrån de naturliga processer utifrån vilka vi människor gör mentala förändringar. De studerade de neurologiska processerna, de lingvistiska strukturerna och kom fram till hur vi människor lär oss. Utifrån dessa iakttagelser formulerade de ramverket för NLP så att vi kan ”programmera” oss att förändra våra beteendemönster m.m.

© 2019, NIN